چطور روزهای پرکار آخر سال را مدیریت کنیم؟

کارمندی در رویارویی با انبوه کارهای انجام نشده

با رسیدن به روزهای آخر سال سرمان شلوغ‌تر می‌شود. کارهای زیادی در خانه و محل کار هست که باید پیش از پایان سال انجامشان دهیم. زمان کم برای جمع‌وجورکردن کارها ممکن است فشار و استرس بیشتری به ما وارد کند. در این وضعیت اگر برنامه‌ریزی دقیق نداشته باشیم، به مشکل می‌خوریم. در این مقاله، روش‌هایی […]

نوشته چطور روزهای پرکار آخر سال را مدیریت کنیم؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.


منبع: www.chetor.com

پیام بگذارید