تایم باکسینگ؛ تکنیک مدیریت زمان و ایجاد نظم شخصی

تایم باکسینگ برای مدیریت زمان

شما پرمشغله نیستید، فقط روش درست مدیریت زمان را نمی‌دانید و به همین خاطر روزهایتان شلوغ می‌شوند و فرصت نمی‌کنید به همه کارهایتان برسید. تایم باکسینگ نوعی روش مدیریت زمان است که به شما برای ایجاد نظم شخصی و سازمان‌دهی برنامه‌هایتان کمک می‌کند. با تایم باکسینگ مهم‌ترین کارهایی که باید هر روز انجام دهید، در […]

نوشته تایم باکسینگ؛ تکنیک مدیریت زمان و ایجاد نظم شخصی اولین بار در چطور پدیدار شد.


منبع: www.chetor.com

پیام بگذارید