۱۷۰ میلیون اصله نهال به عرصه منتقل می‌شود


نقی شعبانیان، معاون سازمان امور جنگل گفت: هم اکنون کاشت نهال در سراسر کشور در حال انجام است به طوریکه بنابر آخرین آمار بیش از ۳۰ میلیون اصله نهال کاشت شده است و همواره امیدواریم که نهال های قابل کشت را به عرصه منتقل کنیم.

به گفته او، در قالب طرح کاشت یک میلیارد درخت که برنامه سال نخست در حال اجراست، متولی نگهداری و آبیاری نهال ها مشخص است به طوریکه در طرح زراعت چوب تنها وظیفه توزیع نهال رایگان به متقاضیان را بر عهده داریم و مابقی امور توسط بخش خصوصی انجام می شود.

شعبانیان هدف از توزیع نهال رایگان در طرح زراعت چوب را کاهش فشار بر جنگل های طبیعی و قاچاق چوب اعلام کرد.

معاون سازمان جنگل ها ادامه داد: گرچه در سال اول برنامه ملزم به تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال بودیم، اما با احتساب تولید ۶۲ میلیون نهال معاونت باغبانی بیش از ۳۰۰ میلیون نهال تولید کردیم.

او با بیان اینکه در سال نخست طرح کاشت یک میلیارد درخت تمامی نهال ها قابلیت انتقال به عرصه را ندارند، افزود: برآوردها حاکی از آن است که ۱۷۰ میلیون اصله نهال به عرصه منتقل شود و مابقی در نهالستان ها یکسال تا ۲ سال باید رشد کند تا در عرصه آسیب نبیند.

شعبانیان با بیان اینکه اسفندماه اوج زمان انتقال نهال از نهالستان به عرصه است، گفت: در طرح کاشت یک میلیارد درخت پیش بینی می شد که ۱۰۰ میلیون اصله نهال مربوط به طرح زراعت چوب باشد، اما سپس بدلیل ازدیاد تقاضا به ۵۰۰ میلیون و حتی بالاتر رسیده است.

معاون سازمان جنگل ها گفت: در هفته منابع طبیعی در تمام استان ها و شهرستان ها نهال رایگان در اختیار مردم می گذاریم و کمبودی در این زمینه نداریم.


منبع: www.yjc.ir

پیام بگذارید