برای توجیه رسوایی بورس پشت مفهوم «یارانه پنهان انرژی» قایم نشوید!

[ad_1]

اواخر هفته گذشته نامه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه دولت، هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داده است. افزایش نرخی که همزمان بود با سقوط ۱۲۵ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۸ اردیبهشت و ۳۵۰ هزار واحدی در طی کمتر از دو ماه. نامه‌ای که همراه بود با رانت اطلاعاتی برای برخی و ضرر و زیان بیش از ۴۰درصدی برای برخی دیگر.

 اما نکته جالب این است که چنین فسادی، با بی تفاوتی رییس سازمان بورس همراه بوده و وزیر اقتصاد نیز از این رسوایی‌ها به عنوان یک سوء‌برداشت یاد کرده است. اما برخی پای خود را از عشقی و خاندوزی هم فراتر گذاشته‌اند و به مغلطه‌های عجیبی استناد کرده‌اند.

عکس1

[ad_2]
منبع: www.eghtesadonline.com

پیام بگذارید