افزایش غیر رسمی ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بلیت شناور‌های مسافری در بنادر هرمزگان


علی اکبر مرزبان سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سن ناوگان دریایی ایران در حال حاضر حدود ٢٠ سال است و هر چند عمر بالایی محسوب نمی‌شود، اما باید به فکر نوسازی باشیم چراکه باید ناوگان همواره زیر ٢٠ سال بماند.

وی در خصوص نوسازی ناوگان شناور‌های دریایی کشور گفت: برای سال آینده نوسازی ناوگان و شناور‌های مسافری را در دستور کار خود قرار داده ایم و از سرمایه گذاران دعوت م یکنیم با دریافت تسهیلات خوبی که حدود ۸۰ درصد از قیمت شناور‌ها را شامل می‌شود برای نوسازی و خرید ناوگان شناور مسافری اقدام کنند.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر می‌گوید: در حال حاضر هزینه و قیمت شناور‌های مسافری گردشگری حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان است که باید برای سرمایه گذاری که در این حوزه صورت می‌گیرد یک برگشت سرمایه خوبی ایجاد شود.  

 مرزبان درباره سرنوشت کروز‌ها در بنادر جنوبی اظهار داشت: طبقه‌بندی شناور‌ها و اهداف بکارگیری آنها با هم متفاوت است، در حال حاضر دو شناور کروز در سواحل جنوب کشور دارای مجوز هستند، اما درباره فعالیت آنها، موضوع بحث تقاضا و عرضه مطرح است و سازمان بنادر هیچ محدودیتی برای بکارگیری کشتی‌های کروز و پذیرش و تردد‌های این کشتی‌ها در مسیر‌های خارجی ندارد.  

وی همچنین درباره نرخ بلیت ناوگان دریایی گفت: تعیین نرخ در اختیار سازمان بنادر نیست، اما ورود بخش خصوصی در این حوزه باید توجیه اقتصادی داشته باشد، در حال حاضر سرمایه‌گذاری در این حوزه نیاز به حدود ٢٠٠ میلیارد تومان دارد و اگر توجیه پذیر نباشد این سرمایه را در بخش دیگری استفاده می‌کند.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر افزود: به صورت غیر رسمی گفته شده ٢٠ تا ۴٠ درصد نرخ بلیت ناوگان دریایی  در هرمزگان افزایش پیدا کرده‌است.  

مرزبان با بیان اینکه شماره تماس١۵۵٠ برای امدادرسانی پیش بینی شده است، افزود: مسافران توجه داشته باشند که بیش از ٧٠ درصد سوانح دریایی مربوط به سفر‌ها و گردشگری‌های تفریحی با قایق‌های غیر مجاز و از مبادی غیر مجاز است.


منبع: www.yjc.ir

پیام بگذارید