استخدام جوشکار در آسمان بهرام علیشاه در تبریز – «ای استخدام»


محل کار

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

آدرس:
شبستر – کیلومتر ۵۵ تبریز به شبستر – شهر صنعتی علیشاه – شرکت صنایع غذایی اسمان بهرام علیشاه – ایسترم


منبع: www.e-estekhdam.com

پیام بگذارید