استخدام تکنسین فنی در صنایع ریسندگی و بافندگی پیشرو تاب در رشت – «ای استخدام»


گزارش با موفقیت ثبت شدمثال: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹