استخدام اپراتور خط تولید مواد غذایی (تولید ویفر) در دران در تبریز – «ای استخدام»از ۱۵ میلیون تومان

نزدیک به شما

شرکت برتر

در حال بررسی رزومه‌ها

کارفرمای پاسخگو


منبع: www.e-estekhdam.com

پیام بگذارید